subsidiespecialist

Europees Sociaal Fonds Duurzame Inzetbaarheid (ESF-DI)

Achtergrond

Door de stijgende pensioenleeftijd en de vergrijzende beroepsbevolking is duurzame inzetbaarheid van werknemers een steeds urgenter thema. Bedrijven zullen maatregelen moeten treffen om medewerkers langer en fit aan het werk te houden, zodat zij tot aan de pensioenleeftijd inzetbaar blijven.

Doelstelling

Dit ESF programma moet een bijdrage leveren aan het langer en productief aan het werk houden van werknemers en inzetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

Het doel van ESF-DI is om duurzame inzetbaarheid te stimuleren door:

 • het verkrijgen van advies met een implementatieplan;
 • het verkrijgen van begeleiding bij de implementatie van een advies.

Soorten projecten

Een project moet gericht zijn op één of meerdere van de volgende thema’s of activiteiten:

 • het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere levensstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
 • het bevorderen van een leercultuur voor werknemers, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
 • het stimuleren van interne mobiliteit van werknemers, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
 • het bevorderen van een flexibele werkcultuur waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Uiteraard moet het thema aansluiten bij het doel van de regeling, namelijk het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Belangrijkste voorwaarden

 • de aanvrager is een werkgever met minimaal 2 medewerkers in dienst;
 • het project wordt gesteund door de deelnemende werkgever(s) en diens werknemers;
 • werknemers worden actief en aantoonbaar betrokken bij het project;
 • de deskundigheid van de extern adviseur moet worden aangetoond door het aanleveren van twee referenties op het gebied van duurzame inzetbaarheid;
 • de projectduur is maximaal 12 maanden.

Subsidie

De subsidie bedraagt 50% van de kosten van een extern adviseur met een maximum van € 12.500.

Vragen of aanvragen?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling? Wij helpen u graag op weg. Twijfelt u of heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag! Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bel 040 - 250 45 67, mail [javascript protected email address] of maak gebruik van onderstaand formulier.