subsidiespecialist

Doel

Doel van de Adviesregeling is het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen met een aantoonbare meerwaarde voor de regio Eindhoven.

Voor wie is de regeling bedoeld

U komt als MKB-ondernemer (met maximaal 100 werknemers) gevestigd in de regio Eindhoven in aanmerking voor subsidie indien u innovatieve economische activiteiten gaat ontplooien, en u daarbij gebruik gaat maken van een externe adviseur. Onder innovaties worden verstaan: een voor de aanvrager wezenlijk nieuwe product/marktcombinatie.

De subsidiabele adviesonderwerpen bij innovatieve trajecten zijn:

  • strategievorming;
  • haalbaarheidsonderzoeken;
  • productontwikkeling;
  • technische ontwikkelingen voor het productieproces;
  • marketing.

Ondernemingen kunnen actief zijn in alle sectoren en branches. De regio Eindhoven wordt hierbij gedefinieerd als het SRE-gebied bestaande uit 21 gemeenten, namelijk Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

Innovatie

Het dient bij deze regeling te gaan om innovatie met één of meer van de volgende nieuwheidselementen:

Voor een fysiek product: technisch ontwerp, materiaal, functionaliteit, en/of design;

Voor een nieuwe dienst: de wijze waarop de dienst tot stand komt en/of functionaliteit;

Voor een nieuwe markt: geografisch, klanttype / doelgroep en/of distributiekanaal.

Extern adviseur

Het advies moet verstrekt worden door een onafhankelijke natuurlijk persoon of niet-publiekrechtelijke rechtspersoon, wiens hoofdberoep of hoofdbedrijf is het geven van adviezen aan en/of het begeleiden van het bedrijfsleven op urendeclaratiebasis. Deze adviseur dient tevens gedurende tenminste 1 jaar als zodanig werkzaam te zijn en heeft tenminste 3 jaar ervaring in het vakgebied. Voorts komen ook alsmede universiteits- en HBO-instellingen en andere wetenschappelijke instellingen zoals TNO in aanmerking.

Subsidie

De subsidie bedraagt 50% van  de door de extern adviseur in rekening gebrachte kosten tot een maximum van € 10.000 per aanvraag. De subsidie moet vóóraf aangevraagd worden en moet minimaal € 2.000 bedragen.

Vragen of aanvragen?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling? Wij helpen u graag op weg. Twijfelt u of heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag! Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bel 040 - 250 45 67, mail [javascript protected email address] of maak gebruik van onderstaand formulier.