subsidiespecialist

Doel

Doel van de Adviesregeling is het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen met een aantoonbare meerwaarde voor de regio Eindhoven.

Vanuit de Metropoolregio Eindhoven is er ook een subsidieregeling bedoeld voor het realiseren van innovatie, werkgelegenheid, duurzaamheid en het verbeteren van de concurrentiepositie. Deze regeling, de MRE Stimuleringsfonds (MRE), voorziet in subsidie op de kosten van een externe adviseur.

Voor wie is de regeling bedoeld

U komt als MKB-ondernemer (met maximaal 50 werknemers) gevestigd in de regio Eindhoven in aanmerking voor subsidie indien u innovatieve economische activiteiten gaat ontplooien, en u daarbij gebruik gaat maken van een externe adviseur. Onder innovaties worden verstaan: een voor de aanvrager wezenlijk nieuwe product/marktcombinatie.

De subsidiabele adviesonderwerpen bij innovatieve trajecten zijn:

  • strategievorming;
  • haalbaarheidsonderzoeken;
  • productontwikkeling;
  • technische ontwikkelingen voor het productieproces;
  • marketing.

Ondernemingen kunnen actief zijn in alle sectoren en branches. De regio Eindhoven wordt hierbij gedefinieerd als het SRE-gebied bestaande uit 21 gemeenten, namelijk Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

Innovatie

Het dient bij deze regeling te gaan om innovatie met één of meer van de volgende nieuwheidselementen:

Voor een fysiek product: technisch ontwerp, materiaal, functionaliteit, en/of design;

Voor een nieuwe dienst: de wijze waarop de dienst tot stand komt en/of functionaliteit;

Voor een nieuwe markt: geografisch, klanttype / doelgroep en/of distributiekanaal.

Extern adviseur

Het advies moet verstrekt worden door een onafhankelijke natuurlijk persoon of niet-publiekrechtelijke rechtspersoon, wiens hoofdberoep of hoofdbedrijf is het geven van adviezen aan en/of het begeleiden van het bedrijfsleven op urendeclaratiebasis. Deze adviseur dient tevens gedurende tenminste 1 jaar als zodanig werkzaam te zijn en heeft tenminste 3 jaar ervaring in het vakgebied. Voorts komen ook alsmede universiteits- en HBO-instellingen en andere wetenschappelijke instellingen zoals TNO in aanmerking.

Subsidie

De subsidie bedraagt 50% van  de door de extern adviseur in rekening gebrachte kosten tot een maximum van € 10.000 per aanvraag. De subsidie moet vóóraf aangevraagd worden en moet minimaal € 2.000 bedragen.

Vragen of aanvragen?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling? Wij helpen u graag op weg. Twijfelt u of heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag! Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bel 040 - 250 45 67, mail [javascript protected email address] of maak gebruik van onderstaand formulier.