subsidiespecialist

WBSO aanvraag

Doel

De WBSO stimuleert technische innovatie (S&O) binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Het gaat hierbij om de technische ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen en programmatuur en/of om het verrichten van technisch-wetenschappelijk onderzoek.

Subsidie

Het WBSO-voordeel voor ondernemingen is opgebouwd uit twee delen: 

  • afdrachtvermindering over de loonkosten voor een speur- en ontwikkelingsproject (S&O-project). Deze afdrachtvermindering wordt berekend over de S&O-loonkosten en bedraagt 32% (technostarters 40%) over de eerste € 350.000 aan loonkosten. Daarboven geldt een tarief van 16%;
  • afdrachtvermindering over de kosten en uitgaven voor een S&O-project. Deze afdrachtvermindering bedraagt 32% (technostarters 40%) over de kosten en uitgaven die gemaakt worden voor het uitvoeren van een eigen S&O-project. Men heeft hierbij de keuze tussen een forfaitair bedrag per S&O-uur (€ 10 per S&O uur voor de eerste 1.800 uur en € 4 voor elk volgend uur) of het daadwerkelijke bedrag aan kosten en uitgaven.

Voor zelfstandigen betreft het voordeel een extra aftrek voor een zelfstandige € 12.775 (technostarters € 19.166). Zelfstandigen komen niet in aanmerking voor een aftrek over de kosten en uitgaven voor een S&O-project.

Wanneer komt u in aanmerking

  • uw bedrijf verricht onderzoeks- (speur-), en/of ontwikkelingswerk (S&O);
  • uw bedrijf voert in opdracht van derden onderzoeks- en ontwikkelingswerk uit;
  • u besteedt als zelfstandige tenminste 500 uur aan onderzoeks- en ontwikkelingswerk, in dit geval kunt u in aanmerking komen voor de S&O-aftrek voor zelfstandigen.

Activiteiten

Twee typen activiteiten komen in aanmerking voor de WBSO:

  • ontwikkelingsprojecten moeten leiden tot voor uw bedrijf tastbare technisch nieuwe producten of processen (of onderdelen) of tot technisch nieuwe programmatuur;
  • technisch-wetenschappelijk onderzoek (TWO) dat door de aanvrager zelf wordt en voor zover dit systematisch georganiseerd onderzoek betreft.

Voorwaarden

  • er wordt een gefaseerde projectplanning gevolgd;
  • er wordt een uren- en projectadministratie bijgehouden;
  • de loonkosten voor een S&O-project worden gerealiseerd binnen de EU.

Wanneer aanvragen

Aanvragen kunnen telkens tot het eind van de maand worden ingediend voor een projectperiode die start in de direct daaropvolgende kalendermaand. Uitzondering hierop zijn aanvragen met een projectperiode die start op 1 januari. Deze aanvragen moeten uiterlijk 20 december van het voorgaande jaar worden ingediend. Binnen een kalenderjaar mag voor maximaal vier perioden van minstens drie kalendermaanden een aanvraag worden ingediend.

Voor 2020 geldt dat de aanvragen met een projectperiode die start op 1 januari 2020, uiterlijk 30 november 2019 moeten worden ingediend.

Vragen of aanvragen?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling? Wij helpen u graag op weg met uw WBSO aanvraag. Twijfelt u of heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag! Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bel 040 - 250 45 67, mail [javascript protected email address] of maak gebruik van onderstaand formulier.