subsidiespecialist

Subsidie voor innovatie in energie

Doel

Het doel van de Topsector Energie is het stimuleren van energie-innovaties en het bijdragen aan het realiseren van de CO2-doelstellingen uit het klimaatakkoord.

Doelgroep

Alleen een samenwerkingsverband met tenminste één ondernemer kan een aanvraag indienen.

Iedere deelnemer neemt voor eigen rekening en risico deel aan het project. Een project kan niet volledig uitbesteed worden. De inhuur van derden telt niet als daadwerkelijke samenwerking voor eigen rekening en risico.

De samenwerking moet evenwichtig zijn als het gaat om financiële of inhoudelijke bijdragen aan het project. Indien dit niet het geval is dan kan dat leiden tot een afwijzing.

Demonstratieprojecten energie- en klimaatinnovatie (DEI+) en Topsector Energiestudies voor CCUS mogen ook door een individuele aanvrager worden ingediend.

Onderdelen TSE

Binnen de Topsector Energie zijn er diverse stimuleringsinstrumenten waarbij (combinaties van) industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, pilot- en demonstratieprojecten worden gesubsidieerd.

Demonstratie Energie en klimaatinnovatie (DEI+)                    

Deze subsidieregeling is bedoeld voor pilot- en demonstratieprojecten op het gebied van voor Nederland nieuwe (toepassingen van) apparaten, systemen en technieken die CO2 reduceren (onder andere energiebesparing en het opwekken van duurzame energie). Lees meer over de DEI+.

De subsidie bedraagt 25% tot 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 15 miljoen per project.

Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

Met deze regeling kan subsidie verkregen worden voor samenwerkingsprojecten gericht op industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of demonstratieprojecten die het mogelijk maken om de energiedoelstellingen voor minder kosten te behalen. Hierdoor kan een besparing gerealiseerd worden op de toekomstige kosten voor de SDE++.

De subsidie bedraagt 25% tot 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 6 miljoen per project.

TSE Industrie Studies

Er kan subsidie verkregen worden om de haalbaarheid te onderzoeken van een innovatief pilot- of demonstratieproject dat kosteneffectief CO2-emissies kan gaan reduceren.

De subsidie bedraagt 50% tot 70% van de subsidiabele kosten en maximaal € 500.000. Voor de programmalijn CCUS bedraagt de subsidie maximaal € 2 miljoen.

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

Met deze subsidieregeling kan o.a. subsidie verkregen worden voor samenwerkingsprojecten van minimaal drie ondernemingen voor industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling met betrekking tot grootschalige CO2-reductie projecten.

De subsidie bedraagt 25% tot 80% van de subsidiabele kosten en minimaal € 25.000 per deelnemer in het samenwerkingsverband tot een maximum van € 4 tot € 7 miljoen afhankelijk van de missie.

Versnelde Klimaatinvesteringen industrie (VKII)

Er is subsidie mogelijk voor ondernemingen die gaan investeren in CO2-besparende maatregelen waarvan de werking is bewezen. Het moet gaan om (toepassingen van) apparaten, systemen of technieken die een terugverdientijd hebben van meer dan vijf jaar zonder subsidie. 

De subsidie bedraagt 30% tot 70% van de subsidiabele kosten.

TSE Industrie O&O

Met deze subsidieregeling kan subsidie verkregen worden voor samenwerkingsverbanden die minimaal uit één onderneming bestaan voor industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling met betrekking tot kleinschalige CO2-reductie projecten. TSE Industrie is hierdoor een geschikte regelingen voor het MKB.

De subsidie bedraagt 25% tot 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 500.000 per project.

Vragen of aanvragen?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling? Wij helpen u graag op weg. Twijfelt u of heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag! Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bel 040 - 250 45 67, mail [javascript protected email address] of maak gebruik van onderstaand formulier.