subsidiespecialist

Een belangrijk thema binnen Nederland is Energie en Milieu. De overheid stimuleert investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en minder milieubelastende bedrijfsmiddelen. Daarnaast worden innovaties gericht op energiebesparing dan wel op verlaging van milieubelasting vaak ondersteund door middel van subsidies of fiscale regelingen. Wij kunnen u onder ander begeleiden bij aanvragen in het kader van:

Naast de bovenstaande regelingen kunnen er ook specifieke (lokale) regelingen zijn die uw investering of innovatie ondersteunen. Hierbij kunnen wij u eveneens van advies voorzien.