subsidiespecialist

Subsidie voor de exploitatie van zonnepanelen

Doel

De SDE++ is de opvolger van de SDE+. De SDE+ richtte zich alleen op stimulering van de productie van schone en duurzame energie. De regeling is in 2020 uitgebreid waarbij ook CO2-reducerende technieken worden gestimuleerd, vandaar dat de naam is uitgebreid naar SDE++.

Exploitatiesubsidie

De SDE++ is een exploitatiesubsidie. Dit betekent dat subsidie wordt verstrekt voor de opgewekte duurzame energie of voor de reductie van CO2. Er wordt dus geen subsidie verstrekt voor de investering in de betreffende installatie.

Het produceren van groene stroom is duurder dan het produceren van grijze stroom waardoor de groene stroom normaal gesproken minder waard is (marktwaarde) dan dat deze gekost heeft (kostprijs) om te produceren. De productie van groene stroom is tot op heden dus niet altijd rendabel.

Echter wil de Nederlandse overheid dat de komende jaren de CO2-uitstoot in Nederland omlaag gaat. Om te stimuleren dat er toch geïnvesteerd wordt in duurzame technieken vergoedt de SDE++ het verschil van de kostprijs van de techniek die CO2 reduceert (het basisbedrag) en de marktwaarde van het product dat de techniek oplevert over een periode van 15 jaar.

Eind 2021 zijn de stroomprijzen sterk gestegen, waardoor de marktwaarde de kostprijs oversteeg. Bij de vaststelling van de subsidie kan het daardoor voorkomen dat maandelijkse voorschotten terug betaald dienen te worden. Deze voorschotten worden namelijk aan het begin van het jaar vastgesteld op basis van de op dat moment geldende energieprijzen.

Categorie Zon

Voor de categorie zon kunt u subsidie aanvragen voor fotovoltaïsche zonnepanelen met een piekvermogen van ≥ 15 kWp en een grootverbruikersaansluiting (groter dan 3 * 80A).

Er zijn 4 categorieën waarbinnen aangevraagd kan worden:

  • ≥ 15 kWp en < 1 MWp;
  • ≥ 1 MWp dak;
  • ≥ 1 MWp veld of water vollasturen 950;
  • ≥ 1 MWp zonvolgend veld of water maximum vollasturen 1.045.

Verplichtingen bij de aanvraag

  • de investering moet afhankelijk van de grootte en locatie binnen 2 tot 4 jaar gerealiseerd worden;
  • de vereiste vergunningen moeten zijn afgegeven op het moment dat de aanvraag wordt ingediend;
  • op het moment dat u zelf geen eigenaar bent van de beoogde locatie voor de zonnepanelen dan is toestemming van de locatie-eigenaar op het moment dat de aanvraag wordt ingediend noodzakelijk;
  • er moet een transportindicatie van de netbeheerder bij de aanvraag gevoegd worden;
  • vraagt u voor meer dan 1 MegaWatt subsidie aan dan bent u verplicht een haalbaarheidsstudie uit te voeren en deze bij de subsidieaanvraag te voegen. Voor aanvragen met een vermogen lager dan 1 MegaWatt hoeft alleen een kaart of tekening bijgevoegd te worden waarop de installatie is getekend.

Aanvragen

Aanvragen kunnen worden ingediend door bedrijven en (non)-profitinstellingen. De rijksoverheid is uitgesloten van deelname.

De fases binnen een openstellingsronde hebben een beperkte duur. Tijdens de eerste fase kunt u alleen subsidie aanvragen voor projecten met een subsidiebehoefte tot een bepaald subsidiebedrag per ton bespaarde CO2. Tijdens de volgende fases wordt dit maximale subsidiebedrag per ton bespaarde CO2 stapsgewijs opgehoogd. Dus hoe later de aanvraag wordt ingediend, hoe hoger de subsidie kan worden.

Op de dag dat de budgetgrens echter wordt overschreden, worden SDE++-aanvragen gerangschikt op de verwachte subsidiebehoefte per bespaarde ton CO2. Het gevaar van later indienen kan dus zijn dat de aanvraag buiten het budget valt.

Vragen of aanvragen?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling? Wij helpen u graag op weg. Twijfelt u of heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag! Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bel 040 - 250 45 67, mail [javascript protected email address] of maak gebruik van onderstaand formulier.Meer weten over Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) Zonnepanelen?

Vul onderstaand formulier in.

Alle velden zijn verplicht

Meer weten over Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) Zonnepanelen?