subsidiespecialist

Ontwikkeling van software binnen de WBSO

Als een bedrijf eigen software (programmatuur) ontwikkelt, dan is het mogelijk dat een deel van de ontwikkelactiviteiten onder de WBSO valt en dan specifiek onder het onderdeel programmatuurontwikkeling. Er zijn wel een aantal specifieke voorwaarden aan de WBSO verbonden, wat het zelfstandig doen van een succesvolle aanvraag voor veel bedrijven lastig en complex maakt.

Zo moet hetgeen wat ontwikkeld wordt (programmeer)technisch nieuw zijn voor de onderneming. De technische kennis (wat kan er van het bedrijf op basis van verleden en het profiel van de programmeurs worden verwacht) vormen hierbij de maatstaaf. Maar ook wat kan er op de reguliere manier (via bestaande software) aan kennis worden vergaard. Basale programmeerproblematieken vallen hierdoor vaak af voor de WBSO. Er moet namelijk sprake zijn van (programmeer)technische onzekerheid en risico’s tijdens de ontwikkelwerkzaamheden om het beoogde resultaat te bereiken.

Wanneer

Elke ondernemer in Nederland die zelf software ontwikkeld kan een WBSO-aanvraag indienen, maar er zijn wel een aantal regels. Specifiek komt een bedrijf in aanmerking voor de WBSO in de volgende gevallen:

 • het bedrijf verricht onderzoeks- (speur-), en/of ontwikkelingswerk (S&O);
 • het bedrijf voert in opdracht van derden onderzoeks- en ontwikkelingswerk uit.

Het komt helaas nog vaak in de praktijk tegen dat een bedrijf niet in aanmerking komt voor WBSO omdat de programmeurs worden ingehuurd via detachering of ander constructies. Om daadwerkelijk in aanmerking te komen voor de WBSO moeten de programmeurs op de eigen loonlijst (in dienst) staan.

Uw voordeel

Als voorbeeld heeft een B.V. 2 programmeurs in dienst. Samen besteden deze programmeurs 1.600 uur aan WBSO-werkzaamheden. Op basis van een uurloon van 29 euro kan het bedrijf hierdoor € 19.968 afdrachtsvermindering (voordeel in loonbelastingsfeer) krijgen. Heeft het bedrijf bijvoorbeeld 4 programmeurs (die ook 29 euro per uur verdienen) in dienst die gezamenlijk 4.000 uur aan WBSO-werkzaamheden besteden dan gaat het al om € 45.696 afdrachtsvermindering. Op onze algemene WBSO-pagina zijn nog een aantal rekenvoorbeelden terug te vinden.

Activiteiten

Belangrijk bij het doen van een aanvraag is de vraag: betreft het ontwikkeling van een voor de onderneming “(programmeer)technisch nieuw” stuk programmatuur? Let op want “technisch nieuw” is iets anders dan nieuw. Het kan functioneel nieuw zijn, maar dan is het (programmeer)technisch nog niet per definitie nieuw. Er kunnen diverse activiteiten die te maken hebben met de ontwikkeling van programmatuur binnen de WBSO vallen. Zo worden de totale gezamenlijke ontwikkeling rondom het maken van een technisch ontwerp, ontwikkelen van diverse prototypes en de technische testwerkzaamheden (door de programmeur zelf) als WBSO-waardige werkzaamheden gezien. Het opstellen van de technische specificaties en het maken van het functioneel ontwerp vallen per definitie buiten de WBSO.

Specifiek binnen softwareontwikkeling gaat het dan over het ontwikkelen van technisch nieuwe programmatuur, ontwikkelen van nieuwe algoritmen en tools. Vaak zien we technische uitdagingen binnen programmeerwerkzaamheden die te maken hebben met eigen ontwikkelingen zoals het ontwikkelen van complete eigen software platformen, libraries, plug-ins, modules, diverse complexe validatie algoritmes, state machines, messaging en queueing componenten.

Niet alle werkzaamheden vallen onder de regeling

De regelgeving spits zich geheel op de (programmeer)technische ontwikkeling en de daarbij direct aanwijsbare uren. Zo vallen algemene uren gemaakt voor reizen, marktonderzoek, alle soorten van administratie en andere organisatorische/financiële activiteiten niet binnen de regeling.

Bij het programmeren worden puur routinematige werkzaamheden en werkzaamheden zonder technische risico’s (bijvoorbeeld het ontwikkelen van websites, shops en het inrichten van software), functionele ontwerpen, beschrijven van modellen, sql-scripting, implementatie en toepassen van programmatuur (van derde) uitgesloten. Het functioneel testen en het testen dat niet door een programmeur zelf wordt gedaan, bouwen van eenvoudige koppelingen op basis van JSON, API en/of XML en het modeleren van data zijn werkzaamheden die niet als WBSO-waardig worden beschouwd. Een ander veelgemaakt misverstand is dat het ontwikkelen van schermen, front-end design en look en feel (UI) ten onrechte worden meegenomen in de WBSO-aanvraag. Deze werkzaamheden worden niet als WBSO-waardig beschouwd.

Voorwaarden

Om voor WBSO in aanmerking te komen met programmatuur ontwikkeling is de vereiste dat gecodeerd moet worden in een native programmeertaal. Vanuit RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) wordt hier geen exacte definitie van gegeven. Talen die in ieder geval kunnen voldoen zijn Javascript, C++, C#, PHP, Java, Python, Swift etc. Werkzaamheden in bijvoorbeeld Mendix, Outsystems en Betty Blocks worden uitgesloten omdat dit geen native programmeertalen zijn.

Valkuilen en kansen

Een aantal valkuilen die vaak gemaakt worden en kansen die niet benut worden binnen de WBSO op het gebied van programmatuurontwikkeling:

 • de ontwikkelingen worden gedaan in een low-code omgeving. Hoe innovatief de ontwikkeling functioneel en economisch ook is, de aanvraag kan afgewezen worden. Een van de expliciete eisen is dat er geprogrammeerd wordt in een native programmeertaal. Hierbij valt te denken aan Javascript, C++, C#, PHP, Java, Python, Swift etc;
 • er wordt veel gebruik gemaakt van de libraries die beschikbaar zijn binnen de diverse publieke GIT repositories. Hiermee kan de programmeur snel veel standaard functionaliteiten (checks, transformaties, koppelingen met een API) bouwen, maar de daadwerkelijke ontwikkeling is door een andere (externe) programmeur gedaan. Dit wordt vaak implementeren dan wel toepassen genoemd en hierdoor valt dit niet binnen programmatuurontwikkeling conform de WBSO-regeling;
 • het verschil tussen aanleiding en (programmeer)technisch knelpunt is niet te onderscheiden. Daarnaast is het benoemen van een oplossingsrichting nog niet mogelijk omdat deze vaak nog niet bekend is. Als deze mogelijke oplossingsrichting niet wordt aangeven wordt sowieso niet voldaan aan de criteria voor de WBSO. Het andere uiterste is dat de omschreven (programmeer)technische knelpunten opgelost kunnen worden door “reguliere ontwikkeling” en deze werkzaamheden vallen hierdoor ook niet binnen de WBSO;
 • de laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen die te maken hebben met Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML) en blockchain. Hier vindt ook veel innovatie plaats maar deze komt alleen voor de WBSO in aanmerking zodra er daadwerkelijk door het aanvragende bedrijf zelf programmatuur wordt ontwikkeld in een native programmeertaal. Er zijn namelijk veel tools, libraries en zelfs complete frameworks (bijvoorbeeld Tensorflow en Keras) voorhanden die het bouwen van de betreffende software mogelijk maken. Er is dan sprake van bouwen/implementeren in plaats van daadwerkelijk zelf ontwikkelen van (programmeer)technisch nieuwe software. Het implementeren, toepassen en configureren van bestaande tools, libraries en frameworks komt dus niet voor de WBSO in aanmerking. Eveneens het trainen van de te gebruiken neurale netwerken (in geval van AI) valt buiten de scope van de WBSO.

Expertise van De Subsidiespecialist

Bij een WBSO-aanvraag voor programmatuurontwikkeling bieden wij ondersteuning bij alle aspecten van een WBSO-aanvraag. Het is belangrijk om heel concreet de technische knelpunten en de mogelijke oplossingsrichtingen te benoemen. Hierbij is het essentieel om te onderbouwen waarom het niet zeker is dat de voorgenomen oplossing gaat werken. De Subsidiespecialist schrijft de gehele WBSO-aanvraag voor u.

Voor het schrijven van de aanvraag is het van belang dat goed zicht wordt verkregen op de (programmeer)technische knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen. Hiervoor is de input van een programmeur noodzakelijk. Hiervoor plannen we bij voorkeur een gesprek met één of meerdere programmeurs. De vertaalslag van wat de programmeur tegen komt tijdens zijn werkzaamheden (en dus aan ons vertelt) naar een succesvolle aanvraag is ons specialisme. Het bedrijf zelf hoeft dus geen uitgebreide omschrijvingen te maken of de gehele aanvraag zelf op te zetten. We nemen letterlijk al het schrijfwerk uit handen.

Wij kunnen u ondersteuning bieden bij alle aspecten van een WBSO-aanvraag. Dit geldt zowel voor, tijdens en na het indienen van uw aanvraag. Wij kunnen u helpen bij onder andere de volgende punten:

 • het opstellen van een aanvraag;
 • het indienen van een aanvraag;
 • het beantwoorden van een eventuele vragenbrief;
 • het opzetten van een goede administratie;
 • het mededelen van de gerealiseerde uren/bsn’s;
 • het begeleiden van een controlebezoek van RVO;
 • Onze adviseurs verhogen de slagingskans van uw aanvraag. Zij zullen met u in gesprek gaan over uw ontwikkelplannen voor de toekomst. Hierbij zullen zij een realistisch beeld geven van de mogelijkheden binnen de WBSO op het gebied van programmatuurontwikkeling. Ons doel is u zoveel mogelijk werk uit handen te nemen!

Vragen of aanvragen?

Denkt u in aanmerking te komen voor de WBSO? Wij helpen u graag op weg. Twijfelt u of heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag! Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bel 040 - 250 45 67, mail [javascript protected email address] of maak gebruik van onderstaand formulier. 

Meer weten over WBSO Programmatuurontwikkeling?

Vul onderstaand formulier in.

Alle velden zijn verplicht

Meer weten over WBSO Programmatuurontwikkeling?