subsidiespecialist

Doel

In het MKB is het minder gebruikelijk dat medewerkers hun kennis en vaardigheden up-to-date houden tijdens hun werkende leven. Werkgevers hebben daar vaak minder kennis van of tijd en geld voor dan in grotere bedrijven. Ook in de landbouw, de horeca en de recreatiesector is het lastig om een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen, omdat er veel seizoensarbeid is. De Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het MKB draagt hieraan bij.

Welke activiteiten zijn subsidiabel?

SLIM kan worden ingezet voor verschillende activiteiten:

 • Opleidings- of ontwikkelingsplan, waarin de onderneming wordt doorgelicht en de scholingsbehoefte vanuit de onderneming inzichtelijk wordt gemaakt;
 • Verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen, deze dienen ten behoeve van werkenden in de onderneming te zijn;
 • Ontwikkelen of invoeren van een nieuwe methode, waarbij werkenden in de onderneming worden gestimuleerd hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.

Voor wie is de regeling bedoeld?

Subsidie kan worden aangevraagd door:

 • MKB-bedrijven;
 • Samenwerkingsverbanden, bestaande uit minimaal twee MKB-ondernemingen;
 • Grootbedrijven die behoren tot de landbouw-, horeca- of recreatiesector.

Wat zijn de subsidiabele kosten en de hoogte van de subsidie?

De volgende kosten komen in aanmerking voor subsidie:

 • Externe kosten, bijvoorbeeld voor de inhuur van extern adviseur;
 • Directe loonkosten van personen uit je bedrijf bij de uitvoering van het project;
 • Toeslag van 15% op de externe kosten en directe loonkosten.

De hoogte van het maximale subsidiebedrag is afhankelijk of de aanvraag een individueel of samenwerkingsproject betreft:

 • MKB-bedrijven, maximaal € 24.999;
 • MKB-bedrijven uit de landbouwsector, maximaal € 20.000;
 • Samenwerkingsverbanden, € 500.000;
 • Grootbedrijven die behoren tot de landbouw, horeca of recreatiesector, € 200.000.

De subsidie bedraagt 60%, waarbij kleine ondernemers (minder dan 50 medewerkers en jaaromzet of balanstotaal onder € 10 miljoen) een opslag krijgen van 20%.

Wanneer aanvragen?

Voor MKB-ondernemers zijn er in 2020 twee openstellingen, namelijk 2 maart tot en met 31 maart en van 1 september tot en met 30 september. Aanvragen van samenwerkingsverbanden en grootbedrijven kunnen worden ingediend tussen 1 april en 30 juni.

Er is voor de regeling een beperkt budget beschikbaar. Indien het subsidieplafond door het totaal aan aangevraagde subsidie wordt overschreden wordt door loting de volgorde van afhandeling bepaald.

Vragen of aanvragen?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling? Wij helpen u graag op weg. Twijfelt u of heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag! Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bel 040 - 250 45 67, mail [javascript protected email address] of maak gebruik van onderstaand formulier.