subsidiespecialist

Doel

Het realiseren van innovatie, werkgelegenheid en duurzaamheid en het verbeteren van de concurrentiepositie en het vestigingsklimaat in de Metropoolregio Eindhoven.

Subsidie wordt verstrekt aan ondernemers voor het uitvoeren van een samenwerkingsproject. Een samenwerkingsproject kan bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie zijn maar ook het uitwerken van een business case, het opzetten van een pilot of de ontwikkeling van een prototype betreffen.

Binnen het MRE Stimuleringsfonds wordt onderscheid gemaakt tussen ‘aanjaagprojecten’ (projecten gericht op studies, verkenningen, voorbereidingen en pilots) en ‘uitvoeringsgerichte projecten’.

Doelgroep

Ondernemers in de regio Eindhoven. De regio Eindhoven wordt hierbij gedefinieerd als het SRE-gebied bestaande uit 21 gemeenten, namelijk Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

Subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal:

15% van de subsidiabele kosten voor uitvoeringsgerichte projecten;

50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000 voor aanjaagprojecten.

Er moet minimaal 50% aan out of pocket kosten gemaakt worden, dus maximaal 50% van de te maken kosten mogen eigen uren (loonkosten) bedragen.

Aanvragen

De deadlines voor het indienen van aanvragen zijn 1 april en 1 oktober. Het betreft een tenderregeling. Dit betekent dat alleen de beste projecten subsidie krijgen.

Vragen of aanvragen?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling? Wij helpen u graag op weg. Twijfelt u of heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag! Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bel 040 - 250 45 67, mail [javascript protected email address] of maak gebruik van onderstaand formulier.