subsidiespecialist

Subsidie voor de exploitatie van CO2-reducerende technieken

Doel

De SDE++ is de opvolger van de SDE+. Met de SDE++ stimuleert de overheid zowel de grootschalige productie van hernieuwbare energie als CO2- reducerende technieken. De overheid wil namelijk de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 verminderen met ten minste 55% ten opzichte van 1990.

Exploitatiesubsidie

De SDE++ is een exploitatiesubsidie. Dit betekent dat subsidie wordt verstrekt voor de opgewekte duurzame energie of voor de reductie van CO2. Er wordt dus geen subsidie verstrekt voor de investering in de betreffende installatie.

Het produceren van groene stroom is duurder dan het produceren van grijze stroom waardoor de groene stroom normaal gesproken minder waard is (marktwaarde) dan dat deze gekost heeft (kostprijs) om te produceren. De productie van groene stroom is tot op heden dus niet altijd rendabel.

Echter wil de Nederlandse overheid dat de komende jaren de CO2-uitstoot in Nederland omlaag gaat. Om te stimuleren dat er toch geïnvesteerd wordt in duurzame technieken vergoedt de SDE++ het verschil van de kostprijs van de techniek die CO2 reduceert (het basisbedrag) en de marktwaarde van het product dat de techniek oplevert over een periode van 12 of 15 jaar.

Eind 2021 zijn de stroomprijzen sterk gestegen, waardoor de marktwaarde de kostprijs oversteeg. Bij de vaststelling van de subsidie kan het daardoor voorkomen dat maandelijkse voorschotten terug betaald dienen te worden. Deze voorschotten worden namelijk aan het begin van het jaar vastgesteld op basis van de op dat moment geldende energieprijzen.

Categorieën

Voor de categorie hernieuwbare elektriciteit kan binnen de volgende subcategorieën aangevraagd worden:

 • osmose;
 • waterkracht;
 • wind;
 • zon.

Voor de categorie hernieuwbare warmte (WKK) kan binnen de volgende subcategorieën aangevraagd worden:

 • biomassa (vergisting en verbranding);
 • compostering champost;
 • geothermie (ultra)diep;
 • zonthermie.

Voor de categorie hernieuwbaar gas kan binnen de volgende subcategorie aangevraagd worden:

 • biomassa (vergisting en vergassing).

Voor de categorie CO2-arme warmte kan binnen de volgende subcategorie aangevraagd worden:

 • aquathermie;
 • daglichtkas;
 • zon-PVT panelen met warmtepomp;
 • e-boiler;
 • geothermie (ondiep);
 • restwarmte;
 • warmtepomp.

Voor de categorie CO2-arme productie kan binnen de volgende subcategorie aangevraagd worden:

 • CO2-afvang en –opslag;
 • CO2-afvang en –gebruik;
 • geavanceerde hernieuwbare brandstoffen;
 • waterstof door elektrolyse.

 Aanvragen

Aanvragen kunnen worden ingediend door bedrijven en (non)-profitinstellingen. De rijksoverheid is uitgesloten van deelname.

Beoogd wordt de regeling uiterlijk te openen in juli 2022 (exacte datum nog onbekend). De openstelling loopt door tot eind september 2022 en kent 4 fases.

De fases binnen een openstellingsronde hebben een beperkte duur. Tijdens de eerste fase kunt u alleen subsidie aanvragen voor projecten met een subsidiebehoefte tot een bepaald subsidiebedrag per ton bespaarde CO2. Tijdens de volgende fases wordt dit maximale subsidiebedrag per ton bespaarde CO2 stapsgewijs opgehoogd. Dus hoe later de aanvraag wordt ingediend, hoe hoger de subsidie kan worden.

Op de dag dat de budgetgrens echter wordt overschreden, worden SDE++-aanvragen gerangschikt op de verwachte subsidiebehoefte per bespaarde ton CO2. Het gevaar van later indienen kan dus zijn dat de aanvraag buiten het budget valt.

Vragen of aanvragen?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling? Wij helpen u graag op weg. Twijfelt u of heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag! Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bel 040 - 250 45 67, mail [javascript protected email address] of maak gebruik van onderstaand formulier.Meer weten over Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)?

Vul onderstaand formulier in.

Alle velden zijn verplicht

Meer weten over Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)?