subsidiespecialist

Sectoren

De medewerkers van de Subsidiespecialist hebben jarenlange ervaring in diverse sectoren

Om u een beeld te geven van de diverse sectoren, is per sector een aantal voorbeelden weergegeven. Deze voorbeelden betreffen een klein gedeelte van ons werkgebied. Het is dus een niet-limitatieve opsomming.

Agri & Food

Bij de Agri & Food sector kunt u denken aan bedrijven die actief zijn in de voedings- en genotsmiddelenindustrie, maar ook aan bedrijven in de diervoedingsindustrie of landbouwmechanisatie.

Voor diverse aardappelverwerkende bedrijven hebben wij succesvol WBSO, MIT en LimburgMakers aanvragen verzorgd. Voor verschillende conservenbedrijven zijn aanvragen voor projecten verzorgd voor het vervangen/verlagen van E-nummers, suiker en zout.

Bij projecten voor de diervoedingsindustrie kunt u denken aan de ontwikkeling van duurzame voeders voor biggen en vleeskuikens, maar ook aan voeders om de darmgezondheid te optimaliseren. Een ander voorbeeld voor de diervoedingsindustrie betreft de ontwikkeling van specifieke voeders om te komen tot een keten voor hoogwaardig varkensvlees. Wij hebben voor dergelijke projecten succesvol WBSO, POP3, OPZuid en MIT aanvragen verzorgd.

Bij landbouwmechanisatiebedrijven hebben wij onder andere voor volautomatische plantmachines en rooimachines voor diverse gewassen aanvragen verzorgd.

Naast de genoemde regelingen zijn er voor deze sector ook mogelijkheden voor bijvoorbeeld EIA, MIA, ISDE, Praktijkleren en SLIM.

Chemie en Energie

Bij Chemie en Energie kunt u denken aan bedrijven die actief zijn in de ontwikkeling en productie van superieure materialen, maar ook aan bedrijven die zich richten op een biobased economy. Hierbij gaat het om bedrijven die zich richten op het gebruik van biomassa voor diverse toepassingen, zoals chemicaliën, materialen, elektriciteit en warmte.

Voor een bedrijf dat unieke kunststof toepassingen ontwikkelt, hebben wij succesvol WBSO, MIT, en LimburgMakers aanvragen verzorgd. Voor diverse bedrijven zijn succesvol aanvragen ingediend voor de ontwikkeling van producten op basis van afval- en reststromen, zoals betonproducten op basis van grasvezels.

Daarnaast hebben wij voor verschillende bedrijven aanvragen ingediend voor de ontwikkeling van zonnecellen en toebehoren waarmee het rendement van zonnepanelen sterk toeneemt, maar ook voor de ontwikkeling van laadsystemen voor elektrische auto’s, trucks en bussen.

Naast de genoemde regelingen zijn er voor deze sector ook mogelijkheden voor bijvoorbeeld EIA, MIA, ISDE, Praktijkleren en SLIM.

Creatieve Industrie

Bij de Creatieve Industrie kunt u denken aan gameontwikkelaars en design bedrijven, maar ook aan de ontwikkeling van virtual reality (VR) en augmented reality (AR) toepassingen.

Eén van onze specialisaties is het aanvragen van projecten in het kader van programmatuurontwikkeling binnen de WBSO. Aan projecten op het gebied van programmatuurontwikkeling worden hogere eisen gesteld. Wij beschikken over specialistische kennis en ervaring op het gebied van programmatuurontwikkeling, waardoor de slagingskans aanzienlijk toeneemt.

We hebben onder andere aanvragen ingediend voor bedrijven die zich bezig houden met de ontwikkeling van (serious) games waarbij gebruik wordt gemaakt van VR en AR. Daarnaast werken we voor diverse game-ontwikkelaars die onder andere game-apps ontwikkelen.

Naast de genoemde regelingen zijn er voor deze sector ook mogelijkheden voor bijvoorbeeld EIA, MIA, ISDE, Praktijkleren en SLIM.

High Tech Systemen & Materialen en ICT

Bij High Tech Systemen & Materialen kunt u denken aan een groot aantal verschillende bedrijven en industrieën, waaronder de maakindustrie. Voorbeelden zijn machine- en apparatenbouw, elektronicabedrijven, mechatronicabedrijven, ICT-bedrijven en de kunststofverwerkende industrie (spuitgietbedrijven en matrijzenmakers).

Voor diverse elektronicabedrijven hebben wij aanvragen ingediend voor de ontwikkeling van PCB’s ten behoeve van diverse toepassingen in bijvoorbeeld de automotive.

Daarnaast hebben wij voor meerdere bedrijven die zich bezig houden met de ontwikkeling van specifieke machines voor bijvoorbeeld het verpakken van producten en ook het bewerken van producten met succes WBSO, MIT, OPZuid, SRE en LimburgMakers aanvragen ingediend.

Voor de kunststofverwerkende industrie hebben wij voor diverse bedrijven succesvol aanvragen verzorgd voor de ontwikkeling van diverse kunststof producten alsook de ontwikkeling van de matrijzen voor specifieke materialen of toepassingen. Hierbij kunt u denken aan producten voor bijvoorbeeld de automotive- en medische sector.

Eén van onze specialisaties is het aanvragen projecten in het kader van programmatuurontwikkeling binnen de WBSO. Aan projecten op het gebied van programmatuurontwikkeling worden hogere eisen gesteld. Wij beschikken over specialistische kennis en ervaring op het gebied van programmatuurontwikkeling, waardoor de slagingskans aanzienlijk toeneemt.

We hebben onder andere aanvragen ingediend voor bedrijven die zich richten op de ontwikkeling van embedded software, maar ook voor bedrijven die zich bezig houden met de ontwikkeling van eigen ERP-systemen, salarissoftware en AI-software (artificial intelligence).

Naast de genoemde regelingen zijn er voor deze sector ook mogelijkheden voor bijvoorbeeld EIA, MIA, ISDE, Praktijkleren en SLIM.

Life Sciences & Health

Bij Life Sciences & Health kunt u denken aan bedrijven die actief zijn op het gebied van de ontwikkeling van geneesmiddelen, medische machines en apparatuur en disposables ten behoeve van de gezondheidszorg.

Wij hebben voor diverse bedrijven aanvragen verzorgd voor de ontwikkeling van disposables voor de medische sector. Hierbij kan gedacht worden aan medische kweeksystemen maar ook aan reageerbuizen of specifieke monstercups. Bij kunststofverwerkende bedrijven kan ook gedacht worden aan de ontwikkeling van hulpmiddelen die tijdens chirurgische ingrepen worden gebruikt.

Daarnaast hebben wij ervaring met WBSO aanvragen voor Contract Research Organisaties (CRO’s). Dit zijn bedrijven die zich bezig houden met het uitvoeren van klinische studies. Ondanks dat een CRO zelf geen fysieke ontwikkeling uitvoert, zijn er binnen de WBSO wel mogelijkheden voor klinische studies.

Naast de genoemde regelingen zijn er voor deze sector ook mogelijkheden voor bijvoorbeeld EIA, MIA, ISDE, Praktijkleren en SLIM.

Logistiek

Bij Logistiek kunt u denken aan bedrijven die actief zijn in het afhandelen van goederenstromen en/of bedrijven die (inter)nationale logistieke activiteiten verrichten.

Wij hebben voor verschillende bedrijven aanvragen verzorgd voor het ontwikkelen van software voor het geautomatiseerd afhandelen van douaneformaliteiten, het plannen van goederenvervoer en het optimaal opslaan in warehouses. Daarnaast hebben we bedrijven bijgestaan bij het verkrijgen van subsidie voor een modal shift (onder andere van wegvervoer naar binnenvaart), waarbij aanzienlijke hoeveelheden CO2 werden bespaard.

Binnen de Logistiek zijn er diverse specifieke subsidiemogelijkheden voor onder andere nieuwe logistieke concepten, maar ook voor investeringen in en/of de ontwikkeling van elektrisch vervoer of vervoer op basis van waterstof.

Naast de genoemde regelingen zijn er voor deze sector ook mogelijkheden voor bijvoorbeeld EIA, MIA, ISDE, Praktijkleren, Limburg Logistiek en SLIM.

Water & Maritiem

Bij Water & Maritiem kan gedacht worden aan zeer veel uiteenlopende bedrijven. Dit betreft bijvoorbeeld bedrijven die actief zijn in de aquacultuur maar ook aan bedrijven die monitorings- en besturingssystemen voor waterbeheer ontwikkelen. Een ander voorbeeld zijn bedrijven die zich bezig houden met duurzame energiewinning op zee.

Voor verschillende bedrijven binnen de Water & Maritiem sector hebben wij onder andere WBSO en MIT aangevraagd.

Naast de genoemde regelingen zijn er voor deze sector ook mogelijkheden voor bijvoorbeeld EIA, MIA, ISDE, Praktijkleren en SLIM.