subsidiespecialist

Doel van de SSEB

Het hoofddoel van de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) is om een bijdrage te leveren aan de ambitie om de stikstofuitstoot in de bouw in 2030 met 60% terug te dringen. De regeling moet bedrijven in de bouwsector stimuleren om te investeren in schoner bouwmaterieel.

Subsidie voor drie activiteiten

Binnen de regeling zijn er drie activiteiten waarvoor subsidie verkregen kan worden:

  • aanschaf;
  • retrofit;
  • innovatie.

Aanschaf

Dit betreft subsidie voor de aanschaf van één of meerdere emissieloze bouwmachines die voor het eerst in gebruik worden genomen na productie dan wel na de eerste inschrijving en tenaamstelling. Financial lease van bouwmachines komt ook in aanmerking.

Voor de aanschaf bedraagt de subsidie per emissieloze bouwmachine ten hoogste 25% (voor midden- en kleinbedrijf maximaal 30%) van de meerkosten ten opzichte van een referentiemachine of formule, verminderd met 11,25% van het investeringsbedrag (standaard correctie voor de milieu-investeringsaftrek) tot een maximum van € 300.000.

De subsidie moet aangevraagd worden nadat er en overeenkomst is afgesloten die geen onherroepelijke verplichtingen bevat voor de aanschaf of financial lease van een emissieloze bouwmachine.

Op het moment van indienen moet er dus wel een overeenkomst met de leverancier zijn maar deze mag geen onherroepelijk verplichtingen bevatten. In de overeenkomst moet een bepaling zijn opgenomen waarin staat dat de overeenkomst pas op een latere datum pas definitief is. Dit moet een latere datum zijn dan de datum waarop de subsidie wordt aangevraagd. In de overeenkomst mag ook staan dat de koop of financial lease pas definitief wordt, zodra er een positieve beslissing op de SSEB-aanvraag is afgegeven. Dit is een zogenaamde opschortende of ontbindende voorwaarde. Een voorbeeld van een ontbindende voorwaarde is: "Overeenkomst is definitief na indiening SSEB aanvraag" of "Overeenkomst wordt definitief nadat subsidie SSEB is verleend". De overeenkomst moet in ieder geval terug te draaien zijn op het moment dat de aanvraag wordt ingediend.

Retrofit

Dit betreft subsidie voor de ombouw van in gebruik zijnde bouwmachines of in gebruik zijnde zeegaande bouwvaartuigen. Bij de ombouw van bouwmachines kan het gaan om de installatie van een SCR-katalysator of om de inbouw van een elektrische aandrijfmotor met een brandstofcel of een niet loodhoudend accupakket. Bij de ombouw van een in zeegaand bouwvaartuig gaat het om de inbouw en installatie van een SCR-katalysator.

Voor retrofit bedraagt de subsidie per bouwmachine of zeegaand bouwvaartuig 25% of 30% (voor midden- en kleinbedrijf 30% of 50%) van de kosten, verminderd met 11,25% van het investeringsbedrag (correctie voor de milieu-investeringsaftrek indien dit van toepassing is op de aangevraagde categorie) tot een maximum van € 300.000.

Om subsidie aan te kunnen vragen moet er een nog niet definitieve koop- of financial leaseovereenkomst zijn. Op het moment van de aanvraag is de overeenkomst nog niet definitief. In de overeenkomst staat dat deze aanschaf op een latere datum pas definitief wordt (nadat de subsidieaanvraag is ingediend) of zodra er subsidie verleend is. De overeenkomst mag sowieso pas definitief worden, nadat de subsidieaanvraag is ingediend.

Innovatie

Binnen de SSEB innovatie is er subsidie mogelijk voor experimentele ontwikkeling en haalbaarheidsonderzoeken.

De subsidie is bedoeld voor projecten met innovatieve oplossingen voor emissieloze bouwmachines en de uitrol of het gebruik van infrastructuur voor emissieloze bouwmachines. Tevens is er subsidie mogelijk voor oplaadsystemen voor het laden al dan niet ontladen van accu’s van emissieloze bouwmachines met uitzondering van de energieopwekking ten behoeve van het opladen.

Voor experimentele ontwikkelprojecten bedraagt de subsidie tussen de 25% en 50% met een maximum van € 1miljoen. Voor haalbaarheidsprojecten bedraagt de subsidie 50% met een maximum van € 50.000.

Doelgroep van de SSEB

De SSEB aanschaf - en SSEB retrofit is uitsluitend bedoeld voor ondernemingen die zijn ingeschreven bij de KVK en zijn gevestigd in Nederland. Deze ondernemingen moeten tot de bouwsector behoren, maar ook offshore bedrijven of verhuurbedrijven die bouwmaterieel verhuren voor de bouw behoren tot de doelgroep (SBI-codes 39, 41, 42, 43, 3900, 4941, 50201, 7712, 7732 en 7739).

De SSEB innovatie kan aangevraagd worden door een in Nederland gevestigde onderneming of een samenwerkingsverband van in Nederland gevestigde ondernemingen. Voor de SSEB innovatie subsidie kunnen ook onderzoeksorganisaties of niet gouvernementele organisaties in aanmerking komen, echter alleen onder de voorwaarde dat er sprake is van een samenwerking met een onderneming. Voor deze ondernemingen gelden geen SBI-codes

Aanvragen van de SSEB

De regeling geldt voor een periode van 5 jaar en loopt tot het einde 2026.

Aanvragen voor aanschafsubsidie, retrofitsubsidie en haalbaarheidsprojecten worden behandeld op volgorde van de ontvangst van volledige aanvragen en kunnen gedurende een gedeelte van het kalenderjaar worden ingediend. Bij de eerste mogelijkheid om aan te vragen was het budget voor de SSEB aanschaf zwaar overtekend. Het is dus noodzakelijk om voor SSEB aanschaf de eerste dag van openstelling in te dienen.

Bij de SSEB aanschaf wordt het budget zwaar overtekend. Het is dus noodzakelijk om voor SSEB aanschaf de eerste dag van openstelling in te dienen.

Voor experimentele ontwikkelingsprojecten betreft de regeling een tender. Tijdens de gehele looptijd van de tender kunnen er aanvragen worden ingediend. Vervolgens worden alle aanvragen beoordeeld en gerangschikt. Een aanvraag moet aan een minimale beoordeling voldoen om überhaupt subsidie te krijgen. Alleen de hoogst gerangschikte aanvragen krijgen subsidie.

In 2024 gaat de SSEB open op 5 maart 2024 en sluit 27 december 2024.

Vragen of aanvragen?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling? Wij helpen u graag op weg. Twijfelt u of heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag! Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bel 040 - 250 45 67, mail [javascript protected email address] of maak gebruik van onderstaand formulier.



Meer weten over Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)?

Vul onderstaand formulier in.

Alle velden zijn verplicht

Meer weten over Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)?