subsidiespecialist

Operationeel Programma Zuid-Nederland

Operationeel Programma Zuid-Nederland (OPZUID)

OPZUID is een Europees subsidieprogramma voor de Nederlandse provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. OPZUID 2021-2027 is de opvolger van het reeds gesloten programma OPZUID 2014-2020. In het nieuwe programma zijn er een aantal belangrijke verschillen ten opzichte van het oude programma. Zo zijn er thematische openstellingen en is ook niet-technologische innovatie mogelijk.

Doel van OPZUID

Zuid-Nederland heeft met het EFRO-programma 2021-2027 de ambitie uitvoering te geven aan vijf grote maatschappelijke transities en zo de regionale kracht op economie, ondernemerschap en innovatie te benutten en te versterken, met maatschappelijke én economische impact als doel.

De vijf transities en thema’s 2023

Projecten moeten bijdragen aan innovatieve oplossingen op vijf grote maatschappelijke transities die in Zuid-Nederland én mondiaal spelen en marktpartijen in staat stellen (inter)nationale marktkansen te benutten.

Daarnaast moeten projecten aansluiten op minimaal één van de thema’s. Deze thema’s kunnen per jaar of per openstelling verschillen. In de onderstaande figuur zijn per transitie de thema’s van 2023 weergegeven.

Specifieke voorwaarden voor OPZUID

Projecten dienen door minimaal 2 samenwerkingspartners uitgevoerd te worden. Daarnaast dient het projecten ten goede te komen aan het mkb en zijn er bij voorkeur meerdere mkb-bedrijven betrokken bij het project.

Nieuw ten opzichte van het vorige programma is dat er ook niet-technologische innovatie in aanmerking kan komen. Daarnaast blijft technische innovatie mogelijk en dient er sprake te zijn van TRL-niveau 6-9. De regeling is dus bedoeld voor projecten die zich in de pilot- en demonstratiefase bevinden.

Wanneer indienen

Per jaar zijn er twee thematische openstellingen. Eén in het voorjaar en één in het najaar. De openstelling betreft een zogenaamde tenderprocedure. Hierbij worden alleen de beste projecten gehonoreerd. In 2023 staat de voorjaarstender open van 24 april tot en met 26 mei 17.00 uur. De najaarstender gaat open op 2 oktober en sluit 17 november 17.00 uur.

Subsidie

De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 1 miljoen per samenwerkingsverband. Dit betreft een bijdrage van EFRO/Rijk. Daarnaast kan er sprake zijn van provinciale cofinanciering (15%).

Bij deze regeling moet u denken aan een projectomvang van minimaal € 200.000.

Vragen of aanvragen?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling? Wij helpen u graag op weg. Twijfelt u of heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag! Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bel 040 - 250 45 67, mail [javascript protected email address] of maak gebruik van onderstaand formulier. 

Meer weten over OPZUID?

Vul onderstaand formulier in.

Alle velden zijn verplicht

Meer weten over OPZUID?