subsidiespecialist

Doel

Het doel van de subsidieregeling Praktijkleren is het stimuleren van werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden.

De subsidieregeling richt zich vooral op:

  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is;
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Voor wie

Bedrijven of organisaties die een praktijkleerplaats of werkleerplaats verzorgen, kunnen in aanmerking komen voor deze regeling. Voor mbo en vmbo leerplaatsen geldt dat de werkgever een erkend leerbedrijf moet zijn.

Werkgevers komen in aanmerking voor subsidie voor de begeleiding van de volgende leerlingen/studenten:

  • deelnemers aan een mbo-opleiding die de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) betreft;
  • studenten die een hbo-opleiding volgen in de techniek (inclusief ICT, landbouw en natuurlijke omgeving), gezondheidszorg of gedrag & maatschappij bestaande uit een combinatie van leren en werken. De werkcomponent moet deel uitmaken van de opleiding. Dat geldt zowel voor duaal- als deeltijd-hbo;
  • praktijkleerplaatsen voor leerlingen in het kader van een leer-werktraject in het vmbo, en praktijkleerplaatsen voor leerlingen in het kader van een entreeopleiding in het voortgezet onderwijs;
  • leerlingen binnen het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel in het voortgezet speciaal onderwijs en leerlingen in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs van het voortgezet speciaal onderwijs;
  • leerlingen van het praktijkonderwijs (pro) in het voortgezet onderwijs;
  • promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de KNAW of NWO. over hun loonkosten moeten afspraken zijn gemaakt met een privaatrechtelijke rechtspersoon;
  • werknemers van een privaatrechtelijke rechtspersoon die promotieonderzoek doen of een opleiding tot technologisch ontwerper volgen. Deze werknemers doen promotieonderzoek of volgen de opleiding op grondslag van een overeenkomst tussen dat bedrijf en een universiteit, die de werknemer begeleidt. Ook voor technologisch ontwerpers in opleiding die bij het tweede deel van hun reguliere opleiding hun ontwerpopdracht bij een privaatrechtelijke rechtspersoon doen, kan laatstgenoemde subsidie ontvangen.

De voorwaarden voor de Subsidieregeling Praktijkleren verschillen per onderwijscategorie.

Subsidie

Het subsidiebedrag per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats wordt berekend aan de hand van het beschikbare bedrag voor de desbetreffende categorie, gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie voor die categorie, met een maximum van € 2.700 per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats.

De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de deelnemer praktijkbegeleiding kreeg in het school-/studiejaar.

Aanvragen

Aanvragen kunnen jaarlijks worden ingediend tot en met medio september na het studiejaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Vragen of aanvragen?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling? Wij helpen u graag op weg. Twijfelt u of heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag! Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bel 040 - 250 45 67, mail [javascript protected email address] of maak gebruik van onderstaand formulier.Meer weten over Subsidieregeling Praktijkleren?

Vul onderstaand formulier in.

Alle velden zijn verplicht

Meer weten over Subsidieregeling Praktijkleren?