subsidiespecialist

Doel

De overheid wil met deze fiscale faciliteit (EIA) ondernemers stimuleren om gebruik te maken van machines en apparaten die een energiebesparing opleveren. De regeling kan benut worden door elke inkomstenbelasting- en vennootschapsbelastingplichtige ondernemer.

Wat is subsidiabel

Subsidiabel zijn niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen die voldoen aan de energiebesparingsvoorwaarden van het betreffende jaar. Het moment waarop verplichtingen (bijvoorbeeld het verstrekken van de opdracht aan de leverancier van het bedrijfsmiddel) worden aangegaan, is doorslaggevend om te kunnen bepalen welke voorwaarden van toepassing zijn.

Bedrijfsmiddelen moeten aan één van de volgende twee voorwaarden voldoen:

  • het bedrijfsmiddel staat op de energielijst vermeld. Dit is een lijst van specifiek omschreven energie-investeringen die reeds zijn getoetst aan de vereiste besparingsnormen;
  • het bedrijfsmiddel voldoet aan een generieke besparingsnorm.

Wanneer een bedrijfsmiddel niet op de energielijst staat vermeld, dan kan een melding gedaan worden onder een generiek omschreven bedrijfsmiddel.

Er gelden verschillende generieke toepassingsgebieden met elk een eigen besparingsnorm:

  • bedrijfsgebouwen;
  • processen;
  • transportmiddelen;
  • duurzame energie;
  • energiebalancering;
  • energieadvies.

Bij het melden van investeringen binnen deze generieke toepassingsgebieden dient een besparingsberekening te worden bijgevoegd. In deze berekening wordt de energiebesparing per jaar per geïnvesteerde euro weergegeven. De energiebesparing moet liggen tussen een minimale en maximale energiebesparing om voor subsidie in aanmerking te komen.

Bijdrage

In 2019 bedraagt de aftrek 45% van het investeringsbedrag van de fiscale winst, bovenop u gebruikelijke afschrijving. Daarom betaalt u minder inkomsten- of vennootschapsbealsting. Het investeringsbedrag moet minimaal € 2.500,- bedragen.

Aanvragen

Aanvragen moeten worden ingediend binnen 3 maanden nadat verplichtingen met betrekking tot een bedrijfsmiddel zijn aangegaan.

Vragen of aanvragen?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling? Wij helpen u graag op weg. Twijfelt u of heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag! Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bel 040 - 250 45 67, mail [javascript protected email address] of maak gebruik van onderstaand formulier.