subsidiespecialist

Doel van de EIA

De overheid wil door middel van de EIA ondernemers stimuleren om gebruik te maken van machines en apparaten die een energiebesparing opleveren. De regeling kan benut worden door elke inkomstenbelasting- en/of vennootschapsbelastingplichtige ondernemer. Gaat u investeren in CO2-reductie, energiezuinige technieken en/of duurzame energie? Wellicht dat u in aanmerking komt voor de EIA! In dat geval kunt u 40,0% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Het netto EIA-voordeel bedraag ongeveer 10% van het investeringsbedrag.

Wat komt in aanmerking voor EIA

Subsidiabel zijn niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen die voldoen aan de energiebesparingsvoorwaarden van het betreffende jaar. Afhankelijk van welk bedrijfsmiddel u aanschaft zijn er verschillende voorwaarden van toepassing.

Bedrijfsmiddelen moeten aan een van de volgende twee voorwaarden voldoen:

 • het bedrijfsmiddel staat op de energielijst. Dit is een lijst van specifiek omschreven energie-investeringen die reeds zijn getoetst aan de vereiste besparingsnormen;
 • het bedrijfsmiddel voldoet aan een generieke besparingsnorm. Wanneer een bedrijfsmiddel niet op de energielijst staat vermeld, dan is het in sommige gevallen mogelijk een melding te doen onder een generiek omschreven bedrijfsmiddel.

Voor de EIA zijn er verschillende toepassingsgebieden:

 • bedrijfsgebouwen;
 • processen;
 • transportmiddelen;
 • duurzame energie;
 • energiebalancering;
 • energietransitie;
 • energieadvies, maatwerkadvies en CO2-emmisiereductieplan.

Voor elk van de bovengenoemde toepassingsgebieden zijn er zowel specifiek omschreven bedrijfsmiddelen als generiek omschreven bedrijfsmiddelen. Hieronder treft u enkele voorbeelden van specifiek omschreven bedrijfsmiddelen per toepassingsgebied:

 • bedrijfsgebouwen: warmtepompen, adiabatische luchtkoeling, HR-glas, isolatie voor bestaande constructies en infraroodpanelen;
 • processen; frituurtoestel, energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie, vrije koeling van serverruimten of bestaande datacenters en energiezuinige ventilator;
 • transportmiddelen: Hybride Power Take-Off (PTO) aandrijving, warmteterugwinning op een vaartuig voor de binnenvaart, zijafscherming en lichtgewicht laadbak voor bedrijfswagens;
 • duurzame energie: zonnecollector systeem, zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking en ketel gestookt met biomassa;
 • energiebalancering: opslag van elektrische energie en intelligent lokaal energienetwerk (smart grid);
 • energietransitie: elektrische ovens, infraroodpanelen en warmtenet.

Voor een aantal toepassingsgebieden zijn er ook generiek omschreven bedrijfsmiddelen. Voor elk van de toepassingsgebieden is er een energiebesparing per jaar per geïnvesteerde euro waaraan voldaan moet worden. De energiebesparing moet liggen tussen een minimale en maximale energiebesparing om voor subsidie in aanmerking te komen. U dient dus een besparingsberekening te maken voor het bedrijfsmiddel om erachter te komen of deze in aanmerking komt.

Voorbeelden van generiek omschreven bedrijfsmiddelen per toepassingsgebied:

 • bedrijfsgebouwen: vermindering van de warmte- dan wel koellast door beperking van ventilatie- of tochtverliezen;
 • processen: verbetering van de energie-efficiëntie door toepassing van efficiëntere apparatuur;
 • transportmiddelen: warmtehergebruik door warmteterugwinning;
 • duurzame energie: voorzieningen die de inzet van primaire energie beperken door voor ten minste 70% gebruik te maken van zonne-energie of waterkracht;

Voor de toepassingsgebieden energietransitie en energie, maatwerkadvies en CO2-emmisiereductieplan zijn geen generiek omschreven bedrijfsmiddelen.

Voorwaarden voor EIA

Om in aanmerking te komen voor de EIA dient u te voldoen aan enkele voorwaarden:

 • het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel;
 • het bedrijfsmiddel is nog niet eerder gebruikt;
 • u dient uw aanvraag in binnen drie maanden na het in gebruik nemen van de investering;
 • u mag de EIA niet combineren met de Milieu-Investeringsaftrek (MIA) voor hetzelfde investeringsbedrag;
 • u mag de EIA niet combineren met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). In de ISDE-regeling zijn bedrijfsmiddelen opgenomen die ook op de Energielijst staan. Een bedrijfsmiddel kan niet voor beide regelingen in aanmerking komen. Wanneer u voor een bedrijfsmiddel ISDE-subsidie krijgt, mag u voor dit bedrijfsmiddel geen melding voor EIA indienen.

Kosten die in aanmerking komen voor de EIA

Binnen de EIA kunt u 2 soorten kosten melden:

 • aanschafkosten. De aanschafkosten zijn de kosten voor de aanschaf van het bedrijfsmiddel. Deze kosten moet u melden binnen 3 maanden nadat u de koopovereenkomst heeft gesloten. Dit is het moment waarop u kunt bepalen wat u heeft gekocht tegen welke prijs;
 • voortbrengingskosten. De voortbrengingskosten zijn de kosten voor de inzet van eigen personeel, voor materialen uit eigen magazijn en voor werkzaamheden die onder uw regie worden uitgevoerd door derden. Deze kosten meldt u binnen 3 maanden na het einde van elk kalenderkwartaal waarin u de voortbrengingskosten heeft gemaakt. Dit geldt niet als u het bedrijfsmiddel in de loop van het kalenderkwartaal in gebruik neemt. In dat geval moet u de voortbrengingskosten al binnen 3 maanden na de datum van ingebruikname melden.

Kosten die niet in aanmerking komen voor de EIA

Voor de volgende kosten kunt u geen gebruik maken van de EIA:

 • kosten voor bedrijfsmiddelen die eerder zijn gebruikt;
 • kosten voor grond, woningen, personenauto's en vaartuigen die een andere bestemming hebben dan beroepsvervoer, dieren, effecten, vorderingen, goodwill, vergunningen, ontheffingen, concessies en andere publiekrechtelijke dispensaties;
 • onderhoudskosten.

Rekenvoorbeeld EIA-aftrek

Uw fiscale winst in 2024 bedraagt € 400.000. De vennootschapsbelasting is 19% voor de eerste schijf tot € 200.000 en 25,8% boven € 200.000.

U investeert voor € 150.000 in energiezuinige technieken. EIA bedraagt 40% van € 150.000, dat is € 60.000. De fiscale winst wordt nu € 340.000 (€ 400.000 – € 60.000).

Zonder EIA betaalt u € 89.600 vennootschapsbelasting. Met EIA betaalt u slechts € 74.120 vennootschapsbelasting. Uw fiscale voordeel bedraagt € 15.480. Het netto EIA-voordeel is dus ongeveer 10% van de investeringskosten.

EIA aanvragen

Denkt u in aanmerking te komen voor EIA? Wij kunnen u begeleiden bij het melden van uw investering. Het is van belang dat u uw aanvraag indient binnen 3 maanden na het aangaan van de investering. Zodra uw aanvraag ingediend is, wordt gecontroleerd of u voldoet aan de technische en financiële voorwaarden. Hierbij kan het voorkomen dat er om aanvullende informatie wordt gevraagd of dat er een controlebezoek uitgevoerd zal worden. Normaal gesproken ontvangt u binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag. Zodra u een EIA-verklaring heeft ontvangen, kunt u deze verwerken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Uiteindelijk stelt de Belastingdienst de aanslag vast en kan deze de EIA accepteren of (gedeeltelijk) afwijzen.

Vragen of aanvragen?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling? Wij helpen u graag op weg. Twijfelt u of heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag! Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bel 040 - 250 45 67, mail [javascript protected email address] of maak gebruik van onderstaand formulier.Meer weten over Energie-investeringsaftrek (EIA) ?

Vul onderstaand formulier in.

Alle velden zijn verplicht

Meer weten over Energie-investeringsaftrek (EIA) ?