subsidiespecialist

MKB Innovatiesstimulering Regio en Topsectoren (MIT)

In Nederland zijn diverse topsectoren benoemd waarin bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid samenwerken aan innovatie. Deze samenwerking moet leiden tot een versnelling van innovaties. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor MKB-ondernemingen. MKB-ondernemers kunnen via de MIT-regeling subsidie krijgen voor innovatie.

Topsectoren

De volgende topsectoren zijn door de overheid benoemd:

 • Agri & food;
 • Chemie;
 • Creatieve Industrie;
 • Energie;
 • High Tech Systemen & Materialen;
 • Life Sciences & Health;
 • Logistiek;
 • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen;
 • Water & Maritiem.

Een project moet binnen de specifiek benoemde thema's van de betreffende topsector passen om voor subsidie in aanmerking te komen.

Onderdelen MIT

De MIT bestaat uit een aantal stimuleringsinstrumenten die door elke topsector naar eigen inzicht worden ingezet:

 • kennisvouchers: voor het laten beantwoorden van een kennisvraag door een kennisinstelling;
 • haalbaarheidsstudies: dit traject brengt de technische en economische risico’s in kaart van een voorgenomen innovatieproject;
 • R&D samenwerkingsproject: subsidie voor industrieel en/of experimenteel onderzoek door minimaal twee niet-verbonden MKB-ondernemingen.

De subsidiepercentages en het maximale subsidiebedrag per instrument bedragen:

Instrument

Subsidie percentage

Maximale subsidie

Kennisvoucher

50%

€ 3.750

Haalbaarheidsproject

40%

€ 20.000

R&D samenwerkingsproject

35%

€ 350.000

Samenwerking provincies en nationale overheid

Binnen de MIT-regeling werken de provincies en de nationale overheid samen en stellen zij gezamenlijk subsidie beschikbaar.

Per kalenderjaar kunnen er in verschillende perioden aanvragen worden ingediend voor de verschillende instrumenten van de MIT-regeling.

Vragen of aanvragen?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling? Wij helpen u graag op weg. Twijfelt u of heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag! Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bel 040 - 250 45 67, mail [javascript protected email address] of maak gebruik van onderstaand formulier.