subsidiespecialist

Waar kunnen we u mee helpen?

De Subsidiespecialist ondersteunt en adviseert ondernemers tijdens het gehele subsidietraject.

Ons doel is om u zoveel mogelijk werk uit handen te nemen en de slagingskans van een subsidietraject te optimaliseren. Dit doen wij met een team van ervaren specialisten. Onze mensen vinden het leuk om subsidieaanvragen te verzorgen en hebben inmiddels vele succesvolle subsidietrajecten op hun naam staan.

Voorafgaand aan onze werkzaamheden zullen wij met u een heldere en eenduidige afspraak maken over onze honorering. In de meeste gevallen werken wij op basis van succesfee. Dit betekent dat wij alléén een factuur sturen op het moment dat er daadwerkelijk subsidie toegezegd is.

Onderstaande fasen zullen onze adviseurs met u doorlopen gedurende een subsidietraject:

 • Verkenning
  Tijdens een persoonlijk gesprek nemen wij uw plannen voor de toekomst door. Het is zinvol om ons zo vroeg mogelijk bij een idee te betrekken zodat wij tijdig aan kunnen geven wat de eventuele subsidiemogelijkheden zijn en u hierop nog voldoende kunt anticiperen.

 • Toetsen projectidee
  Voorafgaand aan een eventuele subsidieaanvraag zullen we eerst in kaart brengen wat de kans van slagen van de aanvraag is. Deze inschatting is met name belangrijk bij aanvragen waar uw project moet concurreren met andere projecten. Wij toetsten uw project bij één of meerdere subsidieverstrekkers. Afhankelijk van de soort regeling, zetten wij uw idee op papier of bespreken wij uw project persoonlijk met de subsidieverstrekker. Op het moment dat blijkt dat uw project kans van slagen heeft, dan zal een volledige aanvraag door ons in orde gemaakt gaan worden.

 • Aanvraag
  Tijdens deze fase zullen wij alle benodigde informatie verzamelen. Enerzijds zal dit gebeuren door het voeren van één of zo nodig meerdere persoonlijke gesprekken. Anderzijds zullen wij aangeven welke documenten noodzakelijk zijn voor het indienen van een complete aanvraag. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een jaarrekening of een samenwerkingsovereenkomst, maar dit verschilt per regeling. Een projectplan vormt een onderdeel van een subsidieaanvraag. Wij zullen dit projectplan voor u schrijven op basis van de door u verstrekte informatie. Niet onbelangrijk is dat wij er voor zorgen dat uw aanvraag volledig en tijdig ingediend wordt. Indien er naar aanleiding van de ingediende aanvraag vragen komen of er aanvullende informatie noodzakelijk is, dan zullen wij dit ook voor u verzorgen.

 • Uitvoering project
  Uiteraard bent u zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van het project. Gedurende de uitvoering dienen er afhankelijk van de soort regeling een of meerdere tussentijdse rapportages alsook een einddeclaratie ingediend te worden. Wij zullen deze rapportages voor u verzorgen. Daarnaast geven wij u advies over het inrichten van een administratie.

 • Controle
  Indien er gedurende of na afloop van een project een controle door de subsidieverstrekkende instantie uitgevoerd wordt, dan zullen wij u ondersteunen en begeleiden bij deze controle.