subsidiespecialist

Subsidieregeling economie, kennis en talentontwikkeling (EKT/SIR)

De subsidieregeling Economie, Kennis en Talentontwikkeling (EKT) wordt door de provincie Noord-Brabant ook wel Stimulering van Innovatie in de Regio regeling (SIR) genoemd.

Binnen de regeling zijn er een aantal instrumenten beschikbaar. Een tweetal van de stimuleringsinstrumenten worden hieronder nader toegelicht.

Innovatie bestaande MKB-ondernemingen

De doelgroep betreft MKB-ondernemingen in de provincie Noord-Brabant. Er kan een aanvraag ingediend worden voor individuele MKB-ondernemingen maar ook door samenwerkingsverbanden van een MKB-onderneming met een of meerdere MKB-ondernemingen en/of kennisinstellingen. In principe kunnen er ook projectpartners buiten de provincie Noord-Brabant deelnemen maar de innovatie moet neerslaan in Noord-Brabant.

 Subsidie wordt verstrekt aan MKB-ondernemingen voor het ontwikkelen van een:

 • een innovatief product; of
 • een innovatieve dienst; of
 • een innovatief productieproces.

De innovatieve producten, productieprocessen of diensten moeten gericht zijn op één of meer van de volgende Kennis- en Innovatie Agenda’s:

 • klimaat en energie;
 • circulaire economie;
 • gezondheid en zorg;
 • landbouw, water en voedsel;
 • veiligheid.

Aan onderstaande voorwaarden moet worden voldaan om in aanmerking voor subsidie te komen:

 • het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;
 • het project mag niet gestart zijn voordat de aanvraag is ingediend;
 • de aanvragende MKB-onderneming dient ten minste drie jaar ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel;
 • de innovatie wordt na ontwikkeling in productie genomen, uitgevoerd of opgezet door de subsidieaanvrager of een deelnemer van het samenwerkingsverband;
 • het project moet binnen zes maanden na verlening zijn gestart en moet binnen twee jaar na verlening afgerond zijn.

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 25.000 en een maximum van € 45.000 per project. Indien het project geen data,  geen ICT of geen software betreft dan mogen de loonkosten maximaal 50% van de totale projectkosten bedragen. Bij loonkosten moet gerekend worden met een uurtarief van € 50.                                                                          

Aanvragen kunnen van 1 februari 2024 tot en met 1 oktober 2024 ingediend worden. Het is noodzakelijk om snel aan te vragen in verband met een beperkt budget.

Innovatieve startups

De doelgroep betreft startup MKB-ondernemingen in de provincie Noord-Brabant. Dit betreft ondernemingen die minder dan drie jaar zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en nog geen omzet maken.

Subsidie wordt verstrekt aan startup MKB-ondernemingen voor het uitvoeren van haalbaarheidsprojecten ten behoeve van het ontwikkelen van:

innovatieve producten; of innovatieve productieprocessen; of innovatieve diensten.

Het haalbaarheidsproject moet gericht zijn op:

het in kaart brengen van het klantprobleem van potentiële klanten (earlyvangelists); of het verkrijgen van financieel commitment van potentiële klanten (earlyvangelists); of het verkrijgen van een octrooi of patent.

Aan onderstaande voorwaarden moet worden voldaan om in aanmerking voor subsidie te komen:

 • het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;
 • het project mag niet gestart zijn voordat de aanvraag is ingediend;
 • het project moet binnen vier maanden na verlening zijn gestart en moet binnen één jaar na verlening afgerond zijn.

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 2.500 en een maximum van € 15.000 per project. Bij loonkosten moet gerekend worden met een uurtarief van € 50.                                                                          

Aanvragen kunnen van 1 februari 2024 tot en met 1 oktober 2024 ingediend worden.

Bevoorschotting en administratie EKT/SIR

Bij goedkeuring van het project wordt een voorschot van 100% uitgekeerd. De subsidieontvanger toont bij de aanvraag tot subsidievaststelling aan dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan. Dit gebeurt door middel van een activiteitenverslag en een verklaring inzake werkelijke kosten en opbrengsten.

Vragen of aanvragen?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling? Wij helpen u graag op weg. Twijfelt u of heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag! Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bel 040 - 250 45 67, mail [javascript protected email address] of maak gebruik van onderstaand formulier. 

Meer weten over Economie, kennis en talentonwikkeling (EKT/SIR)?

Vul onderstaand formulier in.

Alle velden zijn verplicht

Meer weten over Economie, kennis en talentonwikkeling (EKT/SIR)?