subsidiespecialist

Nieuwe aanvraagronde MIT-haalbaarheid

Vanaf 20 april kunnen er weer aanvragen ingediend worden voor haalbaarheidsprojecten binnen de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). De regeling is enigszins gewijzigd ten opzichte van afgelopen jaar.

Een haalbaarheidsproject brengt de technische en economische risico’s in kaart van een eigen voorgenomen innovatieproject met als doel om een gedegen afweging te maken over de slaagkans van het daadwerkelijke innovatieproject. Afgelopen jaar dienden projecten een aansluiting te hebben bij het topsectoren beleid. Met ingang van 2021 wordt dit losgelaten. Vanaf heden dienen projecten binnen de MIT bij te dragen aan de Kennis en Innovatie Agenda’s (KIA). Er zijn 5 thema’s waar projecten bij aan kunnen sluiten, te weten:

  • Energie en Duurzaamheid;
  • Gezondheid en Zorg;
  • Landbouw, Water en Voedsel;
  • Veiligheid;
  • Sleuteltechnologieën.

Subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 20.000. Minimaal 60% van de totale projectkosten dienen gericht te zijn op het onderzoeken van de haalbaarheid. Er mag een klein gedeelte experimentele ontwikkeling in zitten, maar dit moet dus altijd minder dan 40% van de totale kosten zijn.

Aanvragen kunnen vanaf 20 april ingediend worden tot en met 9 september. Echter is het de verwachting dat het budget op de eerste dag overtekend zal worden. Het is dus van belang dat een potentieel project op de eerste dag wordt ingediend. Alle projecten die op de eerste dag worden ingediend moeten loten om de volgorde van behandeling te bepalen.

Heeft u interesse, neem dan contact op met een van de adviseurs van De Subsidiespecialist. Neem vrijblijvend contact met ons op via telefoon (040 250 4567) of info@subsidiespecialist.nl.

Publicatie: 31/03/2021Terug naar overzicht