subsidiespecialist

Programmatuur binnen de WBSO

Mogelijke wijzigingen voor programmatuur

Naar aanleiding van een evaluatie van programmatuurontwikkeling binnen de WBSO zijn enkele belangrijke punten naar voren gekomen waar de regeling tekort schiet. Volgens de uitvoerders van de evaluatie zijn er drie voorname punten waarop de huidige definitie van programmatuurontwikkeling tekort schiet:

  • Er wordt te veel nadruk gelegd op het programmeren zelf, en te weinig op de stappen die hieraan vooraf gaan;
  • Embedded en besturingssoftware kwalificeert niet voor de WBSO;
  • De definitie van programmatuur strookt niet met de manier waarop tegenwoordig softwareontwikkeling plaatsvindt.

Op basis van de evaluatie is de aanbeveling aan de overheid gegeven om een alternatieve formulering van het begrip programmatuur te hanteren en onder andere de volgende activiteiten subsidiabel te maken:

  • Herstructurering en documentatie van software;
  • Fundamentele verbetering van de kwaliteit van bestaande software;
  • Op basis van programmatuur van derden nieuwe eigen functionaliteit realiseren;
  • Onderhoud van programmatuur, mits technisch vernieuwend;

Het is nog onduidelijk welke van deze aanbevelingen overgenomen zullen worden in de WBSO-regelgeving voor 2021. Het kabinet zal een aantal aanpassingen nader onderzoeken. Meer informatie over de aanbevelingen kunt u vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/07/31/notitie-over-programmatuur-in-de-wbso.

Voor meer informatie, zie onze pagina over de WBSO.

 

 

Publicatie: 26/10/2020Terug naar overzicht