subsidiespecialist

Subsidie voor het oplossen van knelpunten bij scholing

Doel

Binnen de regeling Beleidsexperiment Menselijk Kapitaal (BMK) ook wel MKB Idee genoemd is er subsidie beschikbaar voor ondernemers die een goed idee hebben om de ontwikkeling van werknemers in hun bedrijf, branche of regio te stimuleren. Het is hierbij van belang dat de ondernemers zelf knelpunten opsporen die hen ervan weerhouden te investeren in werknemers en daar een creatieve oplossing voor bedenken. De subsidie is geen opleidingsbudget, maar een bijdrage voor het oplossen van knelpunten bij mkb’ers. Het is niet bedoeld voor het volgen van opleidingen bij onderwijsinstellingen.

Welke activiteiten zijn subsidiabel?

Voorbeelden van knelpunten die opgelost kunnen worden met MKB Idee zijn:

 • bang dat iemand wordt weggekocht nadat deze is opgeleid;
 • te weinig tijd of capaciteit voor scholing;
 • de gewenste scholing bestaat nog niet of is niet goed te vinden;
 • mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Daarnaast dient uw project zich te richten op een van de volgende soorten investeringen:

 • investeringen om te zorgen voor meer technisch opgeleid personeel;
 • investeringen in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering;
 • investeringen in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie.

Voor wie is de regeling bedoeld?

Subsidie kan worden aangevraagd door:

 • MKB-ondernemers;
 • samenwerkingsverbanden, waarbij minimaal 65% van de deelnemers MKB-ondernemers zijn.

Wat zijn de subsidiabele kosten en de hoogte van de subsidie?

Alle redelijk gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van de activiteit komen in aanmerking voor subsidie

De hoogte van het maximale subsidiebedrag is verschillend voor individuele deelnemers en samenwerkingsverbanden:

 • MKB-bedrijven, minimaal € 25.000, maximaal € 149.999;
 • samenwerkingsverbanden, maximaal € 200.000.

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten.

Wanneer aanvragen?

U kunt momenteel helaas geen aanvragen indienen. Het is nog niet bekend of en zo ja wanneer er weer aanvragen ingediend kunnen worden.

Vragen of aanvragen?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling? Wij helpen u graag op weg. Twijfelt u of heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag! Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bel 040 - 250 45 67, mail [javascript protected email address] of maak gebruik van onderstaand formulier.