subsidiespecialist

Lancering Operationeel Programma Zuid-Nederland (OPZUID)

OPZUID 2021-2027 is de opvolger van het reeds gesloten programma OPZUID 2014-2020. In het nieuwe programma zijn er een aantal belangrijke verschillen ten opzichte van het oude programma. Zo zijn er thematische openstellingen en is ook niet-technologische innovatie mogelijk.

Doel

Zuid-Nederland heeft met het EFRO-programma 2021-2027 de ambitie uitvoering te geven aan vijf grote maatschappelijke transities en zo de regionale kracht op economie, ondernemerschap en innovatie te benutten en te versterken, met maatschappelijke én economische impact als doel.

De vijf transities en thema’s 2022

Projecten moeten bijdragen aan innovatieve oplossingen op vijf grote maatschappelijke transities die in Zuid-Nederland én mondiaal spelen en marktpartijen in staat stellen (inter)nationale marktkansen te benutten.

Daarnaast moeten projecten aansluiten op minimaal één van de thema’s. Deze thema’s kunnen per jaar of per openstelling verschillen.

Specifieke voorwaarden

  • Projecten dienen uit minimaal 2 samenwerkingspartners te bestaan;
  • Projecten dienen ten goede te komen aan het mkb;
  • Zowel technologische als niet-technologische innovatie komt in aanmerking;
  • Bij technologische innovatie dient sprake te zijn van TRL-niveau 6-9.

Wanneer indienen

Per jaar zijn er twee thematische openstellingen. Eén in het voorjaar en één in het najaar. De openstelling betreft een zogenaamde tenderprocedure. Hierbij worden alleen de beste projecten gehonoreerd. De eerste openstelling in 2022 gaat naar verwachting in juni open en sluit naar alle waarschijnlijkheid 14 juli 2022. De tweede tender in 2022 zal naar verwachting half oktober opengaan en medio december sluiten.

Subsidie

De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 1 miljoen. Dit betreft een bijdrage van EFRO/Rijk. Daarnaast kan er sprake zijn van provinciale cofinanciering.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie neem dan contact op met één van de adviseurs van De Subsidiespecialist via telefoonnummer 040 - 250 45 67 of stuur een mail naar info@subsidiespecialist.nl.

Publicatie: 12/05/2022Terug naar overzicht