subsidiespecialist

Nieuwe aanvraagronde MIT R&D-samenwerkingsprojecten

Tot en met 9 september 2021 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor R&D-Samenwerkingsprojecten binnen MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). De regeling is enigszins gewijzigd ten opzichte van het afgelopen jaar.

Subsidie wordt verstrekt aan MKB-ondernemingen voor het uitvoeren van een samenwerkingsproject. Een samenwerkingsproject bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Het samenwerkingsverband dient te bestaan uit twee of meer niet in een groep verbonden MKB-ondernemingen. Afgelopen jaar dienden projecten een aansluiting te hebben bij het topsectoren beleid. Vanaf dit jaar dienen projecten binnen de MIT bij te dragen aan de Kennis en Innovatie Agenda’s (KIA). Er zijn 5 thema’s waar projecten bij aan kunnen sluiten, te weten:

  • Energie en Duurzaamheid;
  • Gezondheid en Zorg;
  • Landbouw, Water en Voedsel;
  • Veiligheid;
  • Sleuteltechnologieën.

Voor een R&D-Samenwerkingsproject is het van belang dat goed in kaart wordt gebracht wat de impact is van het beoogde project op de KIA’s.

De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 350.000. De minimale subsidie bedraagt € 25.000 per deelnemer. Het is van belang dat er sprake is van een evenwichtige verdeling van de kosten tussen de deelnemers. Het is niet toegestaan dat één deelnemer meer dan 70% van de totale kosten draagt.

Aanvragen kunnen tot en met 9 september 2021 ingediend worden. De ingediende aanvragen zullen vervolgens volgens een tenderprincipe beoordeeld worden. Hierbij komen dus alleen de best scorende projecten in aanmerking voor subsidie.

Heeft u interesse, neem dan vrijblijvend contact op met een van de adviseurs van De Subsidiespecialist via telefoon (040 250 4567) of info@subsidiespecialist.nl.

Publicatie: 21/07/2021Terug naar overzicht