subsidiespecialist

Subsidiemogelijkheden voor R&D-Samenwerkingsprojecten

Tot en met 17 september 2024 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor R&D-Samenwerkingsprojecten binnen MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT).

Subsidie wordt verstrekt aan MKB-ondernemingen voor het uitvoeren van een samenwerkingsproject. Het samenwerkingsverband dient te bestaan uit twee of meer niet in een groep verbonden MKB-ondernemingen. Projecten binnen de MIT dienen bij te dragen aan de Kennis en Innovatie Agenda’s (KIA). Er zijn 8 KIA’s waar projecten bij aan kunnen sluiten, te weten:

  • Klimaat en Energie;
  • Circulaire Economie;
  • Landbouw, Water en Voedsel;
  • Gezondheid en Zorg;
  • Veiligheid;
  • Sleuteltechnologieën;
  • Digitalisering;
  • Maatschappelijk verdienvermogen.

Voor een R&D-Samenwerkingsproject is het van belang dat goed in kaart wordt gebracht wat de impact is van het beoogde project op de KIA’s.

De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 350.000. Het is van belang dat er sprake is van een evenwichtige verdeling van de kosten tussen de deelnemers. Het is niet toegestaan dat één deelnemer meer dan 70% van de totale kosten draagt.

Aanvragen kunnen tot en met 17 september 2024 ingediend worden. De ingediende aanvragen zullen vervolgens volgens een tenderprincipe beoordeeld worden. Hierbij komen dus alleen de best scorende projecten in aanmerking voor subsidie.

Meer informatie over de subsidieregeling MIT vindt u hier op onze website.

 

Heeft u interesse, neem dan vrijblijvend contact op met een van de adviseurs van De Subsidiespecialist via telefoon (040 250 4567) of info@subsidiespecialist.nl.

Publicatie: 04/07/2024Terug naar overzicht