subsidiespecialist

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)

Voor de bouwsector is er een nieuwe subsidieregeling op komst, namelijk de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmateriaal. Deze Subsidieregeling is gericht op het toekomstbestendig maken van de bouwsector door vermindering van de uitstoot van stikstof en CO2. Het doel van de SSEB is om een bijdrage te leveren aan de ambitie om de stikstofuitstoot in de bouw in 2030 met 60% terug te dringen. De regeling moet bedrijven in de bouwsector stimuleren om te investeren in schoner bouwmaterieel.

Subsidiabele activiteiten

Er kan binnen de regeling subsidie verkregen worden voor drie activiteiten:

 1. Aanschaf van één of meerdere emissieloze bouwmachines die voor het eerst in gebruik worden genomen na productie dan wel na de eerste inschrijving en tenaamstelling;
 2. Retrofit:
  • de ombouw van een nieuwe of in gebruik zijnde bouwmachine door installatie van een SCR-katalysator;
  • de ombouw van een in gebruik zijnde bouwmachine tot emissieloze bouwmachine door inbouw van een elektrische aandrijfmotor met een brandstofcel of een niet loodhoudend accupakket;
  • de ombouw van een in gebruik zijn zeegaand bouwvaartuig door inbouw en installatie van een SCR-katalysator.
 3. Innovatie:
  • experimentele ontwikkelingsprojecten die bijdragen aan de ontwikkeling van:
   • emissieloze bouwmachines;
   • de uitrol of het gebruik van infrastructuur voor emissieloze bouwmachines;
   • oplaadsystemen voor het laden al dan niet ontladen van accu’s van emissieloze bouwmachines met uitzondering van de energieopwekking ten behoeve van het opladen.
  • haalbaarheidsprojecten aangaande de haalbaarheid van een experimenteel ontwikkelingsproject.

Doelgroep

De aanschaf- en retrofitsubsidie zijn uitsluitend bedoeld voor in Nederland gevestigde bouwondernemingen, offshore bedrijven en verhuurbedrijven die bouwmaterieel verhuren (specifiek de SBI-codes 41, 42, 43, 3900, 4941, 50201, 7712, 7732 en 7739).

Voor de innovatiesubsidie kunnen ook andere in Nederland gevestigde ondernemingen een aanvraag indienen. Onderzoeksorganisaties of niet-gouvernementele organisaties kunnen ook in aanmerking komen, echter alleen onder de voorwaarde dat er sprake is van samenwerking met één of meerdere ondernemingen.

Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie verschilt per activiteit:

 1. Aanschaf: de subsidie per emissieloze bouwmachine is ten hoogste 40% (50% voor MKB ondernemingen) van de meerkosten ten opzichte van een referentiemachine, verminderd met 11,25% forfaitaire Milieu-investeringsaftrek (indien van toepassing). Hierbij is de subsidie gemaximeerd op € 200.000;
 2. Retrofit: de subsidie per bouwmachine of zeegaand bouwvaartuig is ten hoogste 40% (50% voor MKB ondernemingen) van de kosten, verminderd met 11,25% forfaitaire Milieu-investeringsaftrek (indien van toepassing). Hierbij is de subsidie eveneens gemaximeerd op € 200.000;
 3. Innovatie: voor experimentele ontwikkelprojecten bedraagt de subsidie tussen de 25% en 50% met een maximum van € 1.000.000. Voor haalbaarheidsprojecten bedraagt de subsidie 50% met een maximum van € 50.000.

Aanvragen

De exacte openstellingsdata zijn op dit moment nog niet bekend. Aanvragen voor aanschaf, retrofit en haalbaarheidsprojecten worden behandeld op volgorde van ontvangst. Voor experimentele ontwikkelingsprojecten worden er twee tenders per jaar opengesteld.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie neem dan contact op met één van de adviseurs van De Subsidiespecialist via telefoonnummer 040 - 250 45 67 of stuur een mail naar info@subsidiespecialist.nl.

*De bovenstaande informatie is gebaseerd op de voorlopige wettekst. Deze informatie kan dus nog wijzigen.

Publicatie: 02/02/2022Terug naar overzicht