subsidiespecialist

Limburg Business Development Fonds (LBDF) Ideeënfonds

Doel

Het ideeënfonds verschaft subsidies voor de toetsing van een pril idee op technologische en/of economische haalbaarheid (het zogenaamde ‘proof of principle’).

Subsidie

Het subsidiebedrag bedraagt 35% van het totaal aan subsidiabele kosten, met een minimum subsidiebedrag van € 15.000 en een maximum bedrag van € 50.000.

Subsidiabel zijn uitsluitend de volgende kosten van het haalbaarheidsonderzoek:

  • loon- en arbeidskosten (forfaitair uurtarief € 60,00);
  • materiaalkosten, bijvoorbeeld voor de bouw van een niet-functioneel prototype;
  • afschrijvingskosten, bijvoorbeeld voor speciaal aangeschafte apparatuur;
  • kosten voor de benutting van apparatuur;
  • kosten voor inzet van derden.

Procedure en beoordeling

Het ideeënfonds is een laagdrempelige en informele regeling. Het projectidee wordt eerst besproken met één van de projectadviseurs van het LBDF. Hierna wordt een projectplan opgesteld en dit wordt besproken met de betreffende projectadviseur. Vervolgens kan de aanvraag ingediend worden. In principe wordt vervolgens binnen enkele weken de beslissing bekend gemaakt.

Aanvragen worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:

  • innovativiteit;
  • technische haalbaarheid;
  • marktpotentie;
  • economische haalbaarheid;
  • ondernemerschap.

De aanvraag kan een opstap zijn naar één van de andere instrumenten van het LBDF, bijvoorbeeld het ontwikkelfonds (het zogenaamde 'proof of concept'). Hierbij wordt de ontwikkeling van een product of dienst ondersteund door middel van een achtergestelde lening.

Vragen of aanvragen?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling? Wij helpen u graag op weg. Twijfelt u of heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag! Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bel 040 - 250 45 67, mail [javascript protected email address] of maak gebruik van onderstaand formulier.